ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศลิกเตนสไตน์ ปราสาทวาดุซ

สิงหาคม 15, 2013 by stony   

ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศลิกเตนสไตน์ ปราสาทวาดุซ

ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศลิกเตนสไตน์ ปราสาทวาดุซ

ลิกเตนสไตน์เป็นประเทศเล็กๆ ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ สำหรับการท่องเที่ยวในประเทศลิกเตนสไตน์เป็นที่นิยมของนักเล่นกีฬาฤดูหนาว

ปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทที่มีชื่อเสียงตั้งตระหง่าน ทำให้ผู้คนสามารถมองเห็นปราสาทได้ทั่วทั้งเมือง เนื่องจากตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันในย่านใจกลางเมือง