ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ มหาวิหารยอร์ก

กรกฎาคม 23, 2013 by stony   

ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศอังกฤษมหาวิหารยอร์ก

ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ มหาวิหารยอร์ก
ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ มหาวิหารยอร์ก
 York Minster เป็นคริสต์ศาสนสถานแบบกอธิค ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนเหนือ (รองจากมหาวิหารโคโลญ ประเทศเยอรมนี) มหาวิหารยอร์ก เริ่มสร้างใน ปี ค.ศ. 1230 และเสร็จสมบูรณ์ใน ปี ค.ศ. 1472 เป็นสิ่งก่อสร้างที่รวมลักษณะสำคัญของสถาปัตยกรรมแบบกอธิคไว้ทั้งหมด สิ่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงและเป็นที่จดจำ คือ หน้าต่างบานใหญ่ ชื่อ “Great East Window” สร้างใน ปี ค.ศ. 1408 ถือเป็นหน้าต่างประดับกระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก