ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านกังหันลม

สิงหาคม 17, 2013 by stony   

ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านกังหันลม

ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านกังหันลม ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านกังหันลม

หมู่บ้านกังหันลม (zaan schan) เนเธอร์แลนด์มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล โดยการปรับพื้นที่จากการสูบน้ำออก จึงมีการสร้างเขื่อน ทางระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำจำนวนมาก แต่เดิมนั้น ชาวดัตซ์ได้คิดค้นพัฒนากังหันลมแบบต่าง ๆ เพื่อใช้งานตามที่ต้องการทั้งกังหันลม เพื่อสูบน้ำ ใช้เพื่อสีข้าว ใช้โม่แป้ง หรือตัดซุง ตัดไม้ ตามความต้องการ จึงมีคำเรียกขานว่าเนเธอร์แลนด์นั้นเป็นดินแดนแห่งกังหันลมและถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนซานส์ สคันส์จะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ำ ทุ่งหญ้า และการปศุสัตว์ เนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศที่ได้ฉายา ว่า “ดินแดนแห่งกังหันลม” นั่นเอง