ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศเบลารุส จัตุรัสแห่งชัยชนะ

สิงหาคม 17, 2013 by stony   

ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศเบลารุส จัตุรัสแห่งชัยชนะ

ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศเบลารุส จัตุรัสแห่งชัยชนะ

ประเทศเบลารุสเริ่มจากการตั้งถิ่นฐานของชาวสลาฟในอดีต เกิดเป็นราชอาณาจักร ภายหลังสวามิภักดิ์ต่อราชอาณาจักรเคียฟ ต่อมาถูกลิทัวเนียยึดครอง เมื่อประกาศเอกราชได้ไม่นานก็ถูกสหภาพโซเวียตเข้ายึดครองอีก ประเทศเบลารุส ได้รับเอกราชจากอดีตสหภาพโซเวียตเมื่อปีพ.ศ. 2534 เป็นหนึ่งในสิบสองประเทศของเครือจักรภพ แห่งรัฐเอกราช (Commonwelth of Indepentdent State)

“จัตุรัสแห่งชัยชนะ” (Victory Square) อีกหนึ่งอนุสาวรีย์หลัก หรือที่รู้จักกันในนามของ “อนุสาวรีย์แห่งความรักชาติ”   กรุงมินสก์ ถือว่าเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของศาสนาและวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งของประเทศเบลารุส และที่สำคัญกว่านั้นคือแม้ว่ากรุงมินสก์จะไม่ได้เป็นเมืองที่มีความ ทันสมัยหรือมีชื่อเสียงที่สุด แต่กรุงมินสก์ก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน