ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศไอซ์แลนด์ เพอร์แลน

สิงหาคม 1, 2013 by stony   

ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศไอซ์แลนด์ เพอร์แลน

ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศไอซ์แลนด์ เพอร์แลน

 

ไอซ์แลนด์ มีชื่อทางการคือ สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ เป็นประเทศนอร์ดิกในยุโรปเหนือ ตั้งอยู่บนเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ระหว่างกรีนแลนด์ นอร์เวย์ และสหราชอาณาจักร ไอซ์แลนด์ มีเมืองหลวงคือเรคยาวิค มีพื้นที่: 103,001 ตร.กม. ประชากร: 319,014 (พ.ศ. 2554) ภาษาราชการ: ภาษาไอซ์แลนด์

Perlan-เพอร์แลน” จุดชมเมือง เป็นสถานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เห็นได้ชัดเพราะตั้งอยู่บนเนินเขาย่อม ๆ คนไอซ์แลนด์ส่วนใหญ่คงจะเคยไป เมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไอซ์แลนด์ “เพอร์แลน” จึงเป็นสถานที่หนึ่งที่ต้องไว้คอยตอนรับแขกบ้านแขกเมือง รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังไอซ์แลนด์