ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวสาธารณรัฐเช็ก โบสถ์เซนต์ไวตุส

สิงหาคม 18, 2013 by stony   

ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวสาธารณรัฐเช็ก โบสถ์เซนต์ไวตุส

ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวสาธารณรัฐเช็ก โบสถ์เซนต์ไวตุส

โบสถ์เซนต์ไวตุส (St.Vitus Cathedral) อาคารที่โดดเด่นที่สุดในบริเวณปราสาทคือ มหาวิหารเซนต์วิตัส โบสถ์เก่าแก่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และเป็นโบสถ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองมากว่าพันปีที่สร้างขึ้นในปี 1344 ในศิลปะแบบโกธิคมีการก่อสร้างเรื่อยมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนมาเสร็จสมบูรณ์ในปี 1929 มี หน้าต่างกระจกสีที่งดงามเป็นรูปภาพของนักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา แล้วยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดจนทำให้กรุงปรากเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมีย และจักรวรรดิโรมัน อันศักดิ์สิทธิ์