‘ทัวร์ท่องเที่ยวนครรัฐวาติกา’ Category

 1. ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวดินแดนรัฐอิสระนครรัฐวาติกัน

  สิงหาคม 2, 2013 by stony

  ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวดินแดนรัฐอิสระนครรัฐวาติกัน

  นครรัฐวาติกัน (State of the Vatican City) เป็นนครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลซึ่งน้อยที่สุดในโลกทั้งในแง่พื้นที่และประชากร ตั้งอยู่ในกรุโรม ประเทศอิตาลี เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา  ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ศูนย์กลางคือมหาวิหารนักบุญเปโตร ซึ่งออกแบบโดยมีเกลันเจโล  การปกครองเป็นแบบอำนาจเบ็ดเสร็จ อำนาจตกอยู่ที่พระสันตะปาปาเพียงผู้เดียว จะหมดวาระก็ต่อเมื่อสิ้นพระชนม์ ปัจจุบัน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

  มหาวิหารนักบุญเปโตร

  ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวดินแดนรัฐอิสระนครรัฐวาติกัน

  มหาวิหารนักบุญเปโตร รู้จักกันโดยชาวอิตาลีว่า Basilica di San Pietro in Vaticano หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่าเซนต์ปีเตอร์สบาซิลิกา เป็นมหาวิหารเอกหนึ่งในสี่แห่งในกรุงโรม นครรัฐวาติกัน

  โบสถ์น้อยซิสทีน

  โบสถ์น้อยซิสทีน Sistine Chapel เป็นโบสถ์น้อยภายในพระราชวังพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระสันตะปาปาในนครรัฐวาติกัน โบสถ์น้อยซิสทีนมึชื่อเสียงในทางสถาปัตยกรรมเพราะเป็นสถานที่ที่ทำให้ระลึกถึงพระวิหารของพระเจ้าโซโลมอนในพันธสัญญาเดิม, การตกแต่ง, จิตรกรรมฝาผนังโดยจิตรกรผู้มีชื่อเสียงในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยารวมทั้งมีเกลันเจโลผู้วาดเพดานของโบสถ์จนที่เป็นที่เลื่องลือ และสุดท้ายคือความสำคัญในการเป็นสถานที่ทำการประชุมเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่

  ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวดินแดนรัฐอิสระนครรัฐวาติกัน

   

  พิพิธภัณฑ์วาติกัน

  พิพิธภัณฑ์วาติกัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ภายในนครรัฐวาติกันในกรุงโรมในประเทศอิตาลี “พิพิธภัณฑ์วาติกัน” เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงศิลปะที่สะสมโดยวัดโรมันคาทอริกมาเป็นเวลาหลายร้อยๆ ปี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1929 นครรัฐวาติกันและอิตาลีได้ลงนามสนธิสัญญายอมรับสถานะของนครรัฐวาติกันเป็นรัฐเอกราชมีอำนาจอธิปไตยของตนเอง

  ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวดินแดนรัฐอิสระนครรัฐวาติกัน