‘ทัวร์ท่องเที่ยวลิกเตนสไตน์’ Category

 1. ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศลิกเตนสไตน์ ปราสาทวาดุซ

  สิงหาคม 15, 2013 by stony

  ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศลิกเตนสไตน์ ปราสาทวาดุซ

  ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศลิกเตนสไตน์ ปราสาทวาดุซ

  ลิกเตนสไตน์เป็นประเทศเล็กๆ ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ สำหรับการท่องเที่ยวในประเทศลิกเตนสไตน์เป็นที่นิยมของนักเล่นกีฬาฤดูหนาว

  ปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทที่มีชื่อเสียงตั้งตระหง่าน ทำให้ผู้คนสามารถมองเห็นปราสาทได้ทั่วทั้งเมือง เนื่องจากตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันในย่านใจกลางเมือง