‘ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรปเหนือ’ Category

 1. ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศลิทัวเนีย วิลนีอุส

  สิงหาคม 1, 2013 by stony

  ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศลิทัวเนีย วิลนีอุส

  ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศลิทัวเนีย วิลนีอุส

   

  ลิทัวเนีย (Lithuania) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Republic of Lithuania) ตั้งอยู่กลางทวีปยุโรป ทางฝั่งตะวันออกของทะเลบอลติก ทิศเหนือจรดลัตเวีย ทิศตะวันออกและทิศใตัจรดเบลารุส และทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดโปแลนด์และรัสเซีย (แคว้นคาลินินกราด) เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซีย ลิทัวเนีย

  วิลนีอุส (Vilnius) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศลิทัวเนีย มีจำนวนประชากรมากกว่า 540,000 คน ในปี พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ยังมีฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารของเทศบาลนครวิลนีอุส (Vilnius city municipality) และเทศบาลเขตวิลนีอุส (Vilnius district municipality) รวมทั้งเป็นที่ตั้งเทศมณฑลวิลนีอุสด้วย

  ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศลิทัวเนีย วิลนีอุส

  ชมสุสานไม้กางเขน (Hill of Crosses) สถานที่อันแสดงถึงความเชื่อของผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งมีมายาวนานนับตั้งแต่ช่วงยุคสงคราม พบสุสานไม้กางเขนนับแสนชิ้นที่มีมากมายนับไม่ถ้วน จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังมีคนนำมาทิ้งไว้อย่างต่อเนื่อง เมืองชัวเลย์ เมืองที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ ยาวนานกว่า 100 ปี เดินเล่นไปตาม Vilnius Street ย่านถนนคนเดินที่สามารถเชื่อมต่อไปยังจุดท่องเที่ยวที่น่าชมต่างๆ มากมาย อาทิ Solar Clock Square ชมหอนาฬิกาโบราณประจำเมือง โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองได้เป็นอย่างดี 

  ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศลิทัวเนีย วิลนีอุส