‘ทัวร์ท่องเที่ยวลัตเวีย’ Category

 1. ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศลัตเวีย กรุงรีกา

  สิงหาคม 1, 2013 by stony

  ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศลัตเวีย กรุงรีกา

  ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศลัตเวีย กรุงรีกา

   

  ลัตเวีย ( Latvia) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐลัตเวีย ( Republic of Latvia) เป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับอีก 2 รัฐบอลติก คือ เอสโตเนียทางทิศเหนือ และลิทัวเนียและเบลารุสทางทิศใต้ จดรัสเซียทางทิศตะวันออก ส่วนทางทิศตะวันตกนั้น ลัตเวียมีอาณาเขตทางทะเลติดต่อกับสวีเดน กรุงรีกา เมืองหลวงของลัตเวียเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเมืองที่อยู่ในกลุ่มรัฐบอลติก

  กรุงริก้า ( Riga ) ริก้า เป็นเมืองหลวงของลัตเวีย มีประชากรประมาณ 800,000 คน นอกจากจะเป็นศูนย์กลางของประเทศแล้ว ยังเป็นเสมือนศูนย์กลางของรัฐบอลติกอีกด้วย เมืองริก้าถูกค้น พบในปี ค.ศ. 1201 โดยพระราชาคณะชาวเยอรมัน เนื่องจากมีชัยภูมิดี จึงได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก ในระหว่างศตวรรษที่ 14 – 15

  ในช่วงศตวรรษที่ 17-18 พื้นที่ทางตอนเหนือของลัตเวียถูกครอบครองโดยอาณาจักรสวีเดน กรุงริก้าถือได้ว่ามีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในสวีเดน และมีขนาดใหญ่กว่ากรุงสต๊อค โฮม ( Stockholm ) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสวีเดนเสียอีก ต่อมาในศตวรรษที่ 19 เมื่อลัตเวียอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย กรุงริก้าเสมือนเป็นหน้าต่างสู่ตะวันตกของ อาณาจักรรัสเซีย ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

  ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศลัตเวีย กรุงรีกา

   ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ป้อมปราการและอาคารเก่าถูกทำลายประกอบกับการขยายเขตเมืองอย่างรวดเร็ว สถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Art Nouveau จึงเกิดขึ้น และสร้างชื่อเสียงให้แก่กรุงริก้า ในฐานะแหล่งมรดกโลกทางสถาปัตยกรรม และเขตเมืองเก่าในกรุงริก้าได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกอีกด้วย