Posts Tagged ‘ทัวร์นอร์เวย์’

 1. ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศ นอร์เวย์ “ดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน”

  สิงหาคม 1, 2013 by stony

  ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศ นอร์เวย์  “ดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน” 

  ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศ นอร์เวย์

  นอร์เวย์ มีชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ตั้งอยู่ในยุโรปเหนือ ส่วนตะวันตกของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย มีอาณาเขตจรดประเทศสวีเดน ฟินแลนด์ และรัสเซีย และมีอาณาเขตทางทะเลจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ใกล้กับประเทศเดนมาร์กและสหราชอาณาจักร มีเมืองหลวงคือ ออสโล

  ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่นอร์ทเคป และสัมผัสบรรยากาศของแสงเหนือย่ำกรุงออสโลและเบอร์เกน ล่องชายฝั่งฟยอร์ดที่ยาวและลึกที่สุดในนอร์เวย์… เมื่อเอ่ยถึง “ดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน” หรือ “The Midnight Sun” เรามักจะนึกถึงประเทศนอร์เวย์ เนื่องจากในช่วงหน้าร้อนโลกจะเอียงเอาขั้วโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ ทำให้ขั้วโลกเหนือได้รับแสงสว่างตลอด 24 ชั่วโมง และชาวนอร์เวย์จะเห็นดวงอาทิตย์เหนือขอบฟ้า แม้แต่ยามเที่ยงคืน
  ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศ นอร์เวย์

  หากต้องการชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน ต้องไปเยือนนอร์เวย์ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม โดยควรเดินทางไปยังเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ คือตั้งแต่ เมืองทรูมเซอร์ ไปจนถึง เมืองนอร์ทเคป ซึ่งเป็นเมืองที่คนไทยนิยมมาชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนกันมากที่สุด เพราะที่นี่เป็นเมืองซึ่งพระบาทเสด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จฯ มาในคราวประพาสยุโรปครั้งที่ 2 โดยพระองค์ได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธย จปร. และปีศ.ค. 1907 ไว้เป็นที่ระลึกบนก้อนหินด้วย และมานอร์เวย์ทั้งที ก็อย่าลืมนั่งเรือเที่ยวชมความงามของฟยอร์ดตามชายฝั่งของเมืองออสโลหรือเมืองเบอร์เกน แต่ถ้าต้องการชม Sognefjord ฟยอร์ดที่มีความยาวและลึกที่สุดในนอร์เวย์บริเวณชายฝั่งตะวันตก ควรไปโปรแกรมทัวร์ Sognefjord in a Nutshell ซึ่งจะรวมการนั่งเรือชม Sognefjord และการนั่งรถไฟชมภูเขาและน้ำตกที่สวยงาม